Møder i Hovedbestyrelsen

Møder i Hovedbestyrelsen


Alle møder afholdes i Sportscafeens mødelokale kl. 19.00 med mindre andet fremgår.

HB møder
Onsdag d. 19. april 2023
Tirsdag d. 20. juni 2023
Mandag d. 28. august 2023
Onsdag d. 4. oktober 2023
Onsdag d. 29. november 2023 (start kl 18)
Tirsdag 6. februar 2024
Flere mødedatoer eller ændringer kan forekomme.

FU møder
Onsdag d. 12. april 2023 (kl 17)
Onsdag d. 7. juni 2023
Mandag d. 21. august 2023
Mandag d. 25. september 2023
Onsdag d. 15. november 2023
Torsdag d. 25. januar 2024
Flere mødedatoer eller ændringer kan forekomme.


Årsmøde for alle afdelinger: minimum 21 dage før GF, afventer endelig dato


Generalforsamling (Hovedforeningen) 27. marts 2023 / 20. marts 2024

Årshjul for hovedbestyrelsen