Forretningsudvalg

Kristine Hornum
Formand

Tlf. 20411777

Valgt ind i Marts 2014. Er på valg i 2024. FU-medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet.

Dennis Rohde Ladegaard
Næstformand

Tlf. 60189755

Valgt ind i 2019. På valg i 2023. FU medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet.

Leon Carlsen
Kasserer

Tlf. 22965186

Valgt ind i 2019. På valg i 2023. FU medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet. Kontaktes kun via sms eller mail.

Mia Nørby Pladsbjerg
Bestyrelsesmedlem

Tlf. 29463957

Valgt ind i 2019. På valg i 2024. FU-medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet.

Trine Glismand-Iburg
Frivillig

Suppleant Valgt i 2022. På valg i 2023.

ROLLEFORDELING

FORMAND

Kontakt til Sportscafeen

Kontakt til skolen

Kontakt til DGI

Kontakt til diverse idrætsorganisationer

Kontakt til Fællesrådet

Kontakt til kommunen

Fællesskab uden grænser

Netværksmøde Århus Syd

Vision/mission/målsætning  (fælles på FU-strategimøde)

Kommunikation FB, hjemmeside mm

Kontakt til aktivitetsudvalgene

 

NÆSTFORMAND

Behovsafdækning faciliteter

Gennemgang/oprettelse af drejebøger (arrangementer, trænerspiren, sponsorkontakter)

Arrangere julefrokost for HB

 

SEKRETÆR

Referater på FU og HB møder samt til generalforsamlingen

Udsende indkaldelse og agenda til møderne

 

KASSERER

Holde styr på bilag

Lave regnskaberne

Lave budgetudkast

Holde øje med e-boks

 

BESTYRELSESMEDLEM

Kontakt til OK

 

SUPPLEANT

Ingen faste opgaver