Medlemmer af Solbjerg IF

Cafeen kan udlejes til personer der er aktive udøvere i en afdeling i Solbjerg IF og har betalt Foreningsmedlemsskab i det indeværende år.

Udlejning af SportsCaféen til afdelinger og medlemmer af SIF


Vilkår Generelt
Husk ved ankomst at slå hovedalarmen fra (er i gangen ved toiletterne) og at aktivere den igen inden stedet forlades.
Alle mad- og drikkevarer i SportsCaféen og på depotet tilhører SportsCaféen. Kun køleskabe i kælderen må benyttes ved udlejning.
Eventuelle skader på bygning og/eller inventar samt mangelfuld rengøring, afregnes efter regning.
Eventuel manglende tilbagelevering af nøgle medfører opkrævning af betaling for udskiftning af nøglesystem.

SportsCaféen kan ikke bookes af private til i øvrigt offentligt formål og udlejes ikke nytårsaften.

Brug af hal, svømmehal eller omklædningsrum indgår IKKE i leje af SportsCaféen.

Udlejning af Sportscaféen
Leje af Sportscaféen kan ske på tider, hvor der ikke afholdes arrangementer i hallen.

Booking af Sportscaféen til private formål skal ske via Sarah Krogh Hansen - udlejning.sportscafeen@gmail.com, og kan tidligst ske 2 måneder før ønsket afholdelse af arrangement. 

Max. antal personer: 50.

Lejer skal være min. 25 år, aktivt medlem af SIF og skal være til stede under hele arrangementet.

Hvis et medlem af SIF booker Sportscaféen til et ungdomsarrangement, er det et krav, at der er mindst 2 personer på min. 25 år til stede under hele arrangementet. Ved et ungdomsarrangement menes et arrangement, hvor flertallet af gæsterne er under 25 år, og der er alkohol involveret.

Lejer modtager lokalet ”som det er” og forestår selv rengøring – også efter arrangementet.

Booking til private arrangementer afregnes som følger:

Nøgle udleveres tidligst 2 dage før den bookede dato. Udleveret nøgle er personlig og må ikke overdrages til andre. I forbindelse med udlevering af nøgle foretages gennemgang af lokaler og retningslinjer samt underskrift af lejekontrakt. Se desuden “Tjekliste i forbindelse med aflevering af SportsCaféen”.

Udlevering og aflevering af nøgle skal aftales med Sarah Krogh Hansen (afleveres senest 2 hverdage efter arrangementet).

Rengøring omfatter ud over Sportscaféen også gangarealet fra Sportscaféen til yderdør, toiletter samt udendørs arealer. Husk også evt. benyttede køleskabe og fryser i kælderen samt SolBar inkl. grill i SolBar.

Afdelinger

Afdelinger under Solbjerg Idrætsforening kan frit låne lokalerne til eksempelvis afslutninger og andre arrangementer i afdelingerne. Afdelingen står selv for at booke SportsCaféen. Afdelingen rengør selv lokalet.

Afdelingerne kan booke SportsCaféen udenfor SportsCaféens normale åbningstid.

Mødelokalet kan også bookes og er ikke begrænset i forhold til SportsCaféens åbningstid.

Der henstilles til at mad og drikkevarer, der indtages i Sportscaféen mødelokalet i Sportscaféen åbningstid, er købt der.

Generelt

Eventuelle skader på bygning og/eller inventar samt mangelfuld rengøring, afregnes efter regning.
Eventuel manglende tilbagelevering af nøgle medfører opkrævning af betaling for udskiftning af nøglesystem.

SportsCaféen kan ikke bookes af private til i øvrigt offentligt formål og udlejes ikke nytårsaften.

Brug af hal, svømmehal eller omklædningsrum indgår IKKE i leje af SportsCaféen.