Møder i Hovedbestyrelsen

Møder i Hovedbestyrelsen

Alle møder afholdes i Sportscafeens mødelokale kl. 19.00 med mindre andet fremgår. 

Hovedbestyrelsesmøder (HB)

Mandag d. 24. januar 2022 
Mandag d. 5 Maj 2022
Tirsdag d. 10. august 2022 
Onsdag d. 6. oktober 2022
Torsdag d. 2. december 2022 (julehygge)
Mandag d. 24. januar 2023

Forretningsudvalgsmøder (FU)

Mandag d. 5 Maj 2022
Onsdag d. 4. august 2022
Tirsdag d. 7. september 2022
Tirsdag d. 16. november 2022
Tirsdag 11. januar 2023

Flere mødedatoer eller ændringer kan forekomme. 

 

Årsmøde for alle afdelinger

2022: uge 9 2022

Generalforsamling (Hovedforeningen) 

2022: 29. marts 2022

Årshjul for hovedbestyrelsen