Møder i Hovedbestyrelsen

Møder i Hovedbestyrelsen

Alle møder afholdes i Sportscafeens mødelokale, med mindre andet fremgår. 

 

Hovedbestyrelsesmøder (HB)

Tirsdag d. 10. august 2021
Onsdag d. 6. oktober 2021
Torsdag d. 2. december (julehygge)
Mandag d. 24. januar 2022

 

Forretningsudvalgsmøder (FU)

Onsdag d. 4. august 2021
Tirsdag d. 7. september 2021
Tirsdag d. 16. november 2021
Tirsdag 11. januar 2022

Flere mødedatoer eller ændringer kan forekomme. 

 

Årsmøde for alle afdelinger

Onsdag d. 3. marts 2021 --> ændres til 18. august 2021 pga Corona

2022: uge 9 2022

 

Generalforsamling (Hovedforeningen) 

Mandag d. 29. marts 2021 --> ændres til 13. september 2021 pga Corona

2022: 29. marts 2022

Årshjul for hovedbestyrelsen