Hal 2 i Solbjerg

Som annonceret i Solbjerg Nu's december-nummer 2018 har Solbjerg IF's hovedbestyrelse vedtaget at arbejde målrettet med at etablere en hal nummer 2 i Solbjerg, så flere børn og voksne kan være aktive i indendørs aktiviteter i både dag-, eftermiddags- og aftentimerne. 

Vi søger derfor projekt-medlemmer, der har interesse for/kendskab til at arbejde med en eller flere af følgende områder:

  • Metoder til indsamling af data hos forskellige grupper
  • Dataindsamsamling, -analyse og -præsentation
  • Kontakter til institutioner og foreninger i Solbjerg

Der arbejdes med denne første fase i januar-juni  2019. Har du lyst til at være med i arbejdet eller vil du gerne høre mere, så skriv til haltoisolbjerg@gmail.com eller ring til undertegnede på 6086 9292. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teksten fra Solbjerg Nu: 

Har vi aktiviteter til en hal mere i Solbjerg?

I Solbjerg IF har vi besluttet, at det skal undersøges, om Solbjerg kan ’bære’ en hal nummer 2. Med udvidelsen af byen og et øget ønske hos mange Solbjergensere i alle aldre om at kunne være aktive i en eller flere aktiviteter i Solbjerg IF, ønsker vi nu at tage et aktivt skridt til at afdække behovet blandt eksisterende afdelinger i Solbjerg IF og byens institutioner og naturligvis byens borgere.

For at kunne foretage en sådan ’behovsafklaring’ har vi brug for at sammensætte en projektgruppe, som vil stå for denne første og meget vigtige del af ’Projekt: Hal 2 i Solbjerg’. Vi søger projekt-medlemmer, der har interesse for/kendskab til at arbejde med en eller flere af følgende områder:

  • Metoder til indsamling af data hos forskellige grupper
  • Dataindsamsamling, -analyse og -præsentation
  • Kontakter til institutioner og foreninger i Solbjerg

Projektgruppens opgaver bliver at:

  • Afdække udnyttelsesgraden af eksisterende faciliteter i byen
  • Undersøge hvor meget ekstra kapacitet de nuværende brugere kan udnytte
  • Undersøge hvilke nye aktiviteter der er ønsker til
  • Afklare lokale-behov (størrelse og evt. indretning)

Er du interesseret i at være med i ovennævnte projektgruppe eller evt. senere i forløbet, er du meget velkommen til at skrive en mail på: haltoisolbjerg@gmail.com eller ringe til Birthe på 6086 9292.
Optimalt vil vi være 5-7 medlemmer i gruppen, så opgaverne kan fordeles på flere personer. Gruppen mødes første gang i januar 2019 og forventes at arbejde på opgaven til medio 2019, hvorefter det står de enkelte medlemmer frit for, om de ønsker at fortsætte i næste fase eller ønsker at træde ud af projektgruppen.

Hvad får du ud af det? Du får mulighed for at være med i den helt spæde start på det, vi håber bliver til en ny hal i Solbjerg. Du møder en masse nye og kendte ansigter, og får dermed mulighed for at udbygge dit lokale netværk. Det er IKKE et krav, at man er medlem af Solbjerg IF!

Vi ser frem til at høre fra dig.
På ’Projekt: Hal 2 i Solbjerg’s vegne
Birthe Friis Hansen