Forretningsudvalg

 

1. Kristine Hornum

Formand

Tlf.20411777
Mailkristinehornum@hotmail.com

Da der i 2008 ingen idrætstilbud var til datteren, så må man selv gøre en indsats. Startede som gymnastikinstruktør og blev senere og sideløbende medlem af gymnastikbestyrelsen og diverse arbejdsgrupper. Arbejder for fæleskabet i hele idrætsforeningen. Valgt til forretningsudvalget i Marts 2014 Kontaktperson for Sportscafeen. FU-medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet
 

2. Britt Balslev Larsen

Kasserer

Tlf.40 89 57 24
Mailbrittbalslevlarsen@gmail.com

Idrætsforeningen er heldig at have så stærke kompetencer på kassereposten, da Britt arbejder også med økonomi til daglig. Derudover er det en aktiv familie Britt har, med to raske drenge og en mand der også er frivillig i foreningen. Valgt ind i bestyrelsen pr. Juni 2017 - derfor på valg i 2019 og modtager ikke genvalg FU-medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet
 

3. Peter Piilgaard

Næstformand

Tlf.22 11 40 82
Mailpeter.piilgaard36@gmail.com

Tilflytter til Solbjerg i 2010. Kommer fra Aarhus midtby, hvor han har været aktiv i idrætsforeningen ASA siden barnsben. Blev valgt ind i fodboldbestyrelsen allerede det første år familien flyttede her til Solbjerg. Peter har to drenge der spiller fodbold. Peter har tidligere været formand i fodbold afdelingen. Grundlaget for, at arbejde for FU, er at Peter gerne ser samarbejdet mellem de enkelte afdelinger og FU, som det der skal løfte foreningen. Valgt ind i Juni 2017, på valg i 2019 og modtager ikke genvalg Peter er kontaktansvarlig for Solbjerg IF Søsporten og Solbjerg IF MTB, samt sponsorer. FU-medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet.
 

4. Dorthe Braüner Lind

Bestyrelsesmedlem

Tlf.41417110
Maillind@familieraadgivning.com

Med 4 børn med stor alders spredning har Dorthe været igennem en hel del idrætsgrene i Idrætsforeningen som bruger. Efter at have været frivillig i Sportscafeen og valget nu faldet på Forretningsudvalget der får lov at nyde godt af Dorthes overblik og sans for virksomhedsdrift. Valgt ind i bestyrelsen Juni 2017 - er på valg i 2019 og modtager ikke genvalg Dorthe er kontaktansvarlig for Solbjerg IF Fodbold, Solbjerg IF Badminton og Solbjerg IF Volley FU - medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet
 

5. Anna Sveinsson Christensen

Bestyrelsesmedlem

Tlf.28 57 89 70
Mailannasveinsson@gmail.com

Anna har en særdeles aktiv familie med 3 piger der går til et væld af sport og engageret frivilligt rigtigt mange steder. Idrætsforeningen nyder godt af Annas gode hjerte der vil arbejde for hele idrætsforeningens mange tilbud. Valgt ind i bestyrelsen pr. Juni 2017, på valg i 2019 og ønsker ikke genvalg Anna er kontaktansvarlig for Solbjerg IF Gymnastik og Solbjerg IF Svømning FU-medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet
 

6. Michael Jespersen

Bestyresesmedlem

Tlf.61 69 00 88
Mailmichael.jespersen@hjem-is.dk

Tilflytter til Solbjerg fra Tranbjerg i 2009 Michael startede i fodboldbestyrelsen da der var et stort behov for nye kræfter - det blev dog hurtigt klart, at det er helheden, udvikling og sammenhold i idrætsforeningen og byen som han gerne ville arbejde mere med Michael er far til Marcus på 8 der går til fodbold og Laura på 0 Valgt ind i bestyrelsen i 2017 , på valg i 2019 og modtager ikke genvalg Kontaktansvarlig for Solbjerg IF Håndbold og Solbjerg IF Tennis Valgt ind i bestyrelse i juni 2017 FU-medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet
 

7. Anja Schack Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Tlf.20618606
Mail20618606aj@gmail.com

Anja er bl.a kontaktperson for Trænerspiren Valgt ind i bestyrelsen i Marts 2017, på valg i 2019 og modtager ikke genvalg. FU-medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet.