Trænerspiren

- et samarbejde mellem Solbjerg Idrætsforening og Solbjergskolen på tværs af idrætsgrene. 

Trænerspiren er et valgfag udbudt på Solbjergskolen for alle 7.- 8. og 9. klasser der giver eleverne mulighed for at komme i praktik i SIF og bruge terorien i praksis. Desuden sætter konceptet fokus på at styrke samarbejdet mellem skolen og foreningen

Trænerspiren giver de unge et indblik i trænerrollen, styrker deres sociale og idrætsfaglige kompetencer - og ikke mindst giver uddannelsen dem mod på at tage aktivt del i foreningslivet som trænere eller hjælpetrænere. 

Valgfaget styrker elevernes personlige udvikling, samarbejdsevner og motiverer til at engagere sig som enten frivillig træner eller leder. Desuden arbejder trænerspiren med rollen som træner med et fokus på børns sociale og motoriske udvikling, undervisningsprincipper og træningsplanlægning og så de bliver klædt på til opgaven i at stå foran et hold. 

For 2018/2019 ser tidsplanen således ud: 

Medio august starter undervisningen på skolen

uge 42 er der efterårsferie

Uge 43 starter praktikken i Solbjerg IF 

Uge 46 er leverne tilbage på skolen til status

Uge 50 er sidste dag i praktikken 

Uge 51 afsluttes forløbet på skolen med diplom

 

Kontaktpersoner: 

Britt Vest Larsen, Solbjergskolen 

Anja Schack Jørgensen, Solbjerg IF