Årets Siffer

Årets Siffer- Prisen kåres på Årsmødet

Hvert år til Årsmødet kårer vi den frivillige i Solbjerg IF der har ydet en særlig og ekstraordinær indsats. Se kriterierne og tidligere modtagere af prisen nedenfor. 

Vi ønsker med prisen af fremhæve den store indsats frivillige ledere, træner, instruktører og andre ildsjæle gør for vores idrætsforening. Uden dem - ingen aktiviteter.   Indstillingerne sendes til kristinehornum@hotmail.com senest d. 17 februar 2020

_________________

Kriterier for Indstilling af "Årets Siffer"

Diplomet skal tilfalde en person i Solbjerg Idræts forening der ved sin væremåde og sine handlinger gør en ekstraordinær indsats i arbejdet med børn, unge og ældre, og som er med til at hjælpe det frivillige foreningsliv i Solbjerg Idrætsforening.

Personen indstilles af afdelingerne, eller af enkeltpersoner til Forretningsudvalget og overrækkes i forbindelse med Årsmøde i marts måned. 

____________

Årets Siffer 2019 er tildelt Teresa Rainier Ølund 

Afgående formand for Solbjerg IF Badminton. Teresa har gennem (vist nok) 6 år været formand for Solbjerg IF Badminton. Hun har sammen med den øvrige bestyrelse gjort et stort arbejde for at få ungdomsafdelingen gjort til en væsentlig del af badmintonklubben, hvilket er lykkedes flot fra stort set ingen ungdomsmedlemmer til nu et stort medlemsantal med børn og unge med en bred aldersfordeling og på alle niveauer.

Hun har været aktiv i forhold til at få godt gang i holdkampe, hvor Solbjerg nu er repræsenteret med mange ungdomshold. Dertil kommer årlige klubture og andre sociale arrangementer (generationsbadminton, natbadminton, klubtur til DM mv). Hun har desuden været med til gennem DGI initiativet at få flere piger gjort interesseret i sporten og fået etableret pay-and-play mulighed. Hun er god til at fokusere på, at få de basale ting til at fungere rigtigt godt inden der søsættes mere ambitiøse planer. Der er i det hele taget være en flot udvikling i badmintonafdelingen med Teresa ved roret!

Tidligere modtager

2018: Troels Ennemark Høiriis

2017: Christian Schreiber 

2016: Anne Marie Pedersen, Svømning

2015: Æresmedlem: Børge Bøtkjær - Håndbold

2015: Anne Pind - Svømning

2014: Birthe Friis Hansen - Gymnastik

2013: Ib Broholt - Cafe

2012: Mogens Lindskrog - FU

2011: Ib Broholt - Badminton

2010: Troels Balskilde - Løbeklub

2009: Berit Skifte - Gymnastik

2009: Årets initiativtager: Lotte Balskilde - Gymnastik

2008: Helle Jespersen - Søsport

2005: Børge Bøtkær - Håndbold

2004: Vibeke Aggerholm - FU

2003: Inga Fast - Gymnastik

2002: Lone Johansen - FU

2001: Tove og Lars Petersen

2000: Lone Johansen - FU