Generalforsamling Solbjerg IF d. 29. marts 2022 kl. 19

Til alle medlemmer af Solbjerg Idrætsforening

I inviteres til generalforsamling og herunder valg til forretningsudvalget/hovedbestyrelsen.

Tid: Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19

Sted: Lundbjergvang/fodbolds mødelokale

Dagsorden:
a) Valg af dirigent og stemmetæller
b) Beretning fra hovedformanden til godkendelse
c) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
d) Indkomne forslag (ingen indkomne, punktet udgår)
e) Fremlæggelse af handlingsplan og budget til orientering
f) Valg af forretningsudvalgsmedlemmer for to år
g) Valg af suppleant for ét år
h) Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år
g) Eventuelt

Vel mødt!