Så er det den tid på året..generalforsamlig....vedtægter..... altsammen noget der lyder lidt tungt og støvet,

men vi glæder os til at se jer ONSDAG D. 20. MARTS 2024 KL. 19.00 i SPORTSCAFEEN. 

Dagsordenen indtil videre er: 

a) Valg af dirigent og stemmetæller
b) Beretning fra hovedformanden til godkendelse
c) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
d) Indkomne forslag (skal være hovedformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
e) Fremlæggelse af handlingsplan og budget til orientering
f) Valg af forretningsudvalgsmedlemmer for to år
g) Valg af suppleant for ét år
h) Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år
g) Eventuelt