🥇🏆 Fem millioner til Solbjerg Idrætscenter

Salling Fondene giver en donation til udvidelsen af Solbjerg Idrætscenter på fem millioner kroner. Idrætscenteret skal give bedre mulighed for aktiviteter og fællesskab i byen og oplandet.

Drømmen om en stor udvidelse af Solbjerg Idrætscenter er rykket et kæmpe skridt nærmere, efter Salling Fondene har givet tilsagn om en donation på fem millioner kroner til projektet. Der er et stort behov for flere og bedre faciliteter til idræt og fællesskab i Solbjerg, der har oplevet en massiv tilflytning de senere år og en udvidelse af både byen og lokalområdet.
”Det er en stor glæde for os, at vi får denne donation. Vi ser donationen som en blåstempling af vores projekt, men også af det behov vi oplever i Solbjerg for flere og bedre faciliteter til at mødes i byen og dyrke idræt og fællesskab. Vi glæder os over at have Salling Fondene med ombord i projektet, og vi kan ikke vente med at realisere udvidelsen af vores idrætsfaciliteter til glæde for både by og opland omkring Solbjerg,” siger formanden for styregruppen, Stence Louise Ravn.

Udvidelsen af Solbjerg Idrætscenter skal bl.a. rumme en ny idrætshal, en multisal, omklædningsfaciliteter og et styrket cafémiljø. Det skal imødekomme det store behov der er for idrætsfaciliteter, kulturarrangementer og fællesskab i byen.
Hos Salling Fondene udtaler bestyrelsesformand, Jens Bjerg Sørensen således om, hvorfor projektet i Solbjerg er blevet tildelt en donation “Salling Fondene støtter projekter via donationer til gode formål, som skaber en bedre hverdag. Udvidelsen af idrætsfaciliteterne i Solbjerg er et projekt, der i den grad understøtter fællesskaber i lokalområdet og foreningslivet og vil komme mange til gavn, udtaler Jens Bjerg Sørensen, bestyrelsesformand i Købmand Herman Sallings Fond”

Aarhus kommune har tidligere givet et tilsagn på 7,5 millioner kroner til udvidelsen af Solbjerg Idrætscenter. Kommunen er en vigtig samarbejdspartner omkring udvidelsen og hos rådmand for Kultur og Borgerinddragelse, Rabih Azad-Ahmad (RV), vækker donationen fra Salling Fondene også stor glæde.
”Der er et stort behov for idrætsfaciliteter i hele Aarhus Kommune, og derfor glæder det mig, at borgerne i Solbjerg får opbakning til dette fantastiske projekt. Udvidelsen af Solbjerg Idrætscenter bliver både et lokalt samlingssted og en mulighed for at dyrke sunde, aktive fællesskaber. Det glæder mig, at Salling Fondene bidrager til dette vigtige arbejde, og endnu en gang viser deres kæmpe værdi for borgernes trivsel og dagligdag,” siger Rabih Azad-Ahmad.

Med midlerne fra de to parter, har Solbjerg Idrætsforeninger samlet ca. 13,75 millioner sammen (heraf 1 million i egenfinansiering og 250.000 fra en lokal forening). Projektets anlægsøkonomi er budgetteret til samlet 29,5 millioner og arbejdet fortsætter med at rejse den resterende finansiering.

Styregruppen glæder sig til projektet kan realiseres, men konstaterer samtidig at den globale mangel på byggematerialer og dermed afledte prisstigninger skaber usikkerhed omkring den foreløbige tidsplan.

Ved spørgsmål kontakt da Stence Louise Ravn på mail: haltoisolbjerg@gmail.com eller tlf. 25 75 39 90