Standerhejsning torsdag d. 2. maj 2019

Bestyrelse

Formand - Dorte Steen - 20194297
jocodoco@gmail.com

Kasserer - Elsebeth Søndergaard - 22649896 
es@esoender.dk

Banemand - Preben Hald - 29935020 
prebenhald@gmail.com

Webmaster - Jane Valdgaard Nielsen - 23701892
janevaldgaardnielsen@gmail.com