Sæsonstart 2019

Optimisternerne er allerede i gang med teoriundervisning. De første kajakker har for længst været på vandet.

Nu starter sæsonen officielt.

Søndag den 31. marts kl 10:00 mødes vi til Standerhejsning ved søsporten.

Vi skal have vinterbroen ind, den nye bro ud - og sat ankerwire på - Lidt let rengøring i klubhuset.

Derefter hejses standeren under stor højtidelighed.

Og der er morgenbrød, med en lille skarp til.

 

-Det er for alle søsportens medlemmer, nuværende og fremtidige og tilknyttede.

Man kan stadig nå at få plads til seniorkajak, optimistsejlads og voksensejlads.

Med venlig hilsen

Formand Jens Pilemand Ottesen

Optimist teori for nye og øvede optimister 9 år. Torsdag kl 17:00 i fritidscentret.

Efter påskeferien ved søsporten kl 17:00. Omklædte! Skippermøde kl 17:15.

 

Voksensejlads: torsdage kl 17:00. første gang 4. april