Solbjerg IF MTB - Årsmøde 2018

I Solbjerg IF MTB er vi en del af Solbjerg Idrætsforening og har i 2017 stiftet vores egen afdeling. Sæt X i kalenderen 1. marts og vær med til at sætte dit præg på Solbjerg IF MTB i fremtiden.

 

Alle medlemmer i Solbjerg IF MTB og deres forældre inviteres hermed til Generalforsamling i Solbjerg IF MTB torsdag den 1. marts 2018 kl. 19 på Solbjergskolen.

Der vil først være Generalforsamling i de enkelte afdelinger fordelt i skolens klasselokaler og efterfølgende et let og lækkert traktement samt et spændende indslag, som offentliggøres snarest muligt.

Dagsorden til Generalforsamlingen:

1. Velkomst

2. Valg af Ordstyrer

3. Valg af Referent

4. Formandens beretning

5. Fremlæggelse af Regnskab 2017 til godkendelse

6. Orientering omkring budget for 2018

7. Indkomne forslag (bedes fremsendt til solbjergmtb@gmail.com senest  20. februar 2018)

8. Valg til bestyrelsen:
    På valg: René Pedersen - Ønsker at opstille

Da alle 6 bestyrelsesmedlemmer er valgt i 2017 foreslår bestyrelsen, at  en del af de valgte vælges på ny for en ny 2-årig periode. Følgende nuværende  bestyrelsesmedlemmer tilbyder at genopstille for en 2-årig periode (alle valgt ind oprindeligt i 2017)

    Troels Ennemark Høiriis - Ønsker Genvalg
    Anders Eriksen - Ønsker Genvalg
    Tore Bendtsen - Ønsker Genvalg

Ikke på valg
   Thomas Mikkelsen - Ikke på valg
   Kent Bovbjerg - Ikke på valg
   Asbjørn Gaardsmand - Ikke på valg

9. Valg af Revisoer
    På valg: Carsten Sandberg - Ønsker at stille op.

10. Information om den nye begynder MTB hold

10. Evt.