Trænerspiren

- et samarbejde mellem Solbjerg Idrætsforening og Solbjergskolen på tværs af idrætsgrene. 

Trænerspiren er et valgfag udbudt på Solbjergskolen for alle 7.- 8. og 9. klasser der giver eleverne mulighed for at komme i praktik i SIF og bruge terorien i praksis. Desuden sætter konceptet fokus på at styrke samarbejdet mellem skolen og foreningen

Trænerspiren giver de unge et indblik i trænerrollen, styrker deres sociale og idrætsfaglige kompetencer - og ikke mindst giver uddannelsen dem mod på at tage aktivt del i foreningslivet som trænere eller hjælpetrænere. 

Valgfaget styrker elevernes personlige udvikling, samarbejdsevner og motiverer til at engagere sig som enten frivillig træner eller leder. Desuden arbejder trænerspiren med rollen som træner med et fokus på børns sociale og motoriske udvikling, undervisningsprincipper og træningsplanlægning og så de bliver klædt på til opgaven i at stå foran et hold. 

For foråret/sommer 2018 ser tidsplanen således ud: 

Primo Januar starter undervisningen på skolen

Uge 14 starter praktikken i Solbjerg IF 

Uge 18 er leverne tilbage på skolen til status

Uge 24 er sidste dag i praktikken 

Uge 25 afsluttes forløbet på skolen. 

 

Kontaktpersoner: 

Mie Søndergaard Nielsen, Solbjergskolen 

Britt Vest Larsen, Solbjergskolen 

Anja Schack Jørgensen, Solbjerg IF