Om Solbjerg Idrætsforening

 

Solbjerg Idræts Forening er en flerstrenget forening med 8 forskellige afdelinger og endnu flere idrætsgrene. Hver afdeling har sin egen bestyrelse og kasserer.

Vi har ét sæt vedtægter der gælder alle afdelinger og derfor er vi én forening.  Der kan dog være kultur-forskel inden for de enkelte idrætsgrene. 

Et forretningsudvalg og en repræsentant fra hver afdeling udgør hovedbestyrelsen i Solbjerg IF.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal og der er general forsamling hvert år i Marts. 

Forretningsudvalget består af op til 6 personer og der arbejdes blandt andet med opgaver der bliver besluttet på hovedbestyrelsesmøder samt andre initiativer. Formand og Kasserer for hele Solbjerg IF findes i forretningsudvalget.

Derudover har hver afdeling egen bestyrelse/kasserer og varetager hvad der måtte være inden for denne sportsgren.