Forretningsudvalg

 

1. Kristine Hornum

Formand

Tlf.20411777
Mailkristinehornum@hotmail.com

Tilflytter til Solbjerg og ingen idrætstilbud til datteren. Det var virkelighed og ja, så må man selv gøre en indsats. Startede som gymnastikinstruktør, derefter medlem af gymnastikbestyrelsen og 5 år senere er det opgaver på det strategiske plan der trækker. Valgt til forretningsudvalget i Marts, 20XX FU-medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet
 

2. Britt Balslev Larsen

Kasserer

Tlf.40 89 57 24
Mailbrittbalslevlarsen@gmail.com

Idrætsforeningen er heldig at have så stærke kompetencer på kassereposten, da Britt arbejder også med økonomi til daglig. Derudover er det en aktiv familie Britt har, med to raske drenge og en mand der er frivillig i fodboldafdelingen. Valgt ind i bestyrelsen pr. Juni 2017 FU-medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet
 

3. Anna Sveinsson Christensen

Bestyrelsesmedlem

Tlf.28 57 89 70
Mailannasveinsson@gmail.com

Anna har en særdeles aktiv familie med 3 piger der går til et væld af sport og engageret frivilligt rigtigt mange steder. Idrætsforeningen nyder godt af Annas gode hjerte der vil arbejde for hele idrætsforeningens mange tilbud. Valgt ind i bestyrelsen pr. Juni 2017 FU-medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet
 

4. Dorthe Braüner Lind

Bestyrelsesmedlem

Tlf.41417110
Maillind@familieraadgivning.com

Med 4 børn med stor alders spredning har Dorthe været igennem en hel del idrætsgrene i Idrætsforeningen som bruger. Efter at have været frivillig i Sportscafeen og valget nu faldet på Forretningsudvalget der får lov at nyde godt af Dorthes overblik og sans for virksomhedsdrift. Valgt ind i bestyrelsen Juni 2017 FU - medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet
 

5. Peter Piilgaard

Bestyrelsesmedlem

Tlf.22 11 40 82
Mailpeter.piilgaard36@gmail.com

Tilflytter til Solbjerg i 2010. Kommer fra Aarhus midtby, hvor han har været aktiv i idrætsforeningen ASA siden barnsben. Blev valgt ind i fodboldbestyrelsen allerede det første år familien flyttede her til Solbjerg. Peter har to drenge der spiller fodbold. De sidste år har Peter været formand i fodbold afdelingen og hjælper nu den nye fodboldbestyrelse på plads. Grundlaget for, at arbejde for FU, er at Peter gerne ser samarbejdet mellem de enkelte afdelinger og FU, som det der skal løfte foreningen. Valgt ind i Juni 2017. FU-medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet.

6. Michael Jespersen

Forretningsudvalgsmedlem

Tlf.61 69 00 88
Mailformandsolbjergfodbold@gmail.com

Michael er udover FU-bestyrelsesmedlem også formand i fodboldafdelingen. Valgt ind i bestyrelsen i Juni 2017. FU-medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet.