Årsmøde hovedforeningen

Årsmøde Solbjerg I.F. Hovedafdelingen

20. marts 2018 kl. 19.00-21.30 i Sportscafeen 

 

 

                     

Ordstyrer: Bo

Referent: Dorthe

 

 

Formandens beretning v. Kristine

Støt stigende antal medlemmer i afdelingerne. 8 afdelinger med godt sammenhold. Stor tak til alle de frivillige. Det er helt i foreningens ånd at vi frivilligt hjælper hinanden.

-Spørgsmål vedr. Frivillighed? –der arbejdes på fælles fodslag sportscafeen er i gang med at finde en fælles digital platform.

-Der er ønske om sportsprogrammer og større storskærm i cafeen. Morten bringer dette videre til cafeudvalget og FU vil også følge op på et HB møde .

 

 

Regnskab v. Britt. Regnskabet godkendes.

 

Indkomne forslag:           

-vedtægtsændringer er godkendt.

-fastsættelse af kontingent. Det besluttes at fastsættelse af kontingent finder sted senest primo november af HB og ikke til årsmødet som tidligere.

 

 

Budget v Michael

Vi ønsker i hovedbestyrelsen at lægge et budget der er på samme niveau som tidligere og senere vil vi finde et fælles mål for hvor vi vil hen i 2019.

 

Valg til bestyrelsen:

-Kristine og Michael er på valg og modtager genvalg - de er begge valgt ind igen

-Anja er valgt ind i FU med klap

-Der er ingen suppleanter

-Revisorer Per og Carsten modtager genvalg

 

Evt. FU vil gerne hjælpe med at lægge regnskaber op og lægge andet på hjemmesiden. Der ønskes flere afsluttende kommentarer på hjemmesiden fra vores gode arrangementer.

Ønske om ensretning af hvor man finder fx regnskaber på hjemmesiden under de enkelte afdelinger.

Forslag om at indskrive i vedtægter næste år hvem der er formand for Hovedbestyrelsen.

Ideer til visionsarbejdet: ny hal, multibane, varmtvandsbassin, e-sport, løbespor i skoven, MTB spor i skoven.

Forslag om samhandelsaftale vedr. faciliteter. Hvem arbejder vi sammen med? Kan evt. Lægges på hjemmesiden.

 

Vedtægter lægges op på hjemmesiden efter korrekturlæsning - sammen med forslag der blev stemt hjem på årsmødet.

 

For yderligere information kontakt Kristine Hornum - formand for hovedafdelingen