DM i foreningsudvikling - Solbjerg deltager

Flere end 200 foreninger har deltaget i DM i Foreningsudvikling siden, det første mesterskab blev skudt i gang i september 2011. Nu deltager Solbjerg Idrætsforening

Flere end 200 foreninger har deltaget i DM i Foreningsudvikling siden, det første mesterskab blev skudt i gang i september 2011. Lørdag den 30. september starter et nyt kuld på 17 foreninger 8. runde. Det foregår ved en konference på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Konferencen afsluttes med en festlig finale i September 2018. 

Solbjerg IF er godt igang med arbejdet i DM i foreningsudvikling 2017-2018 

Flere milepæle er nu nået og status ser således ud: 

Arbejdsgruppen bag DM er nedsat og refererer til forretningsudvalget og hovedbestyrelsen i Solbjerg IF 

Konkurrence beskrivelsen er skrevet og afleveret til DGI  - fokuspunkter og målsætning er nedskrevet. 

Første arrangement er afviklet.  vi har lært fra Lasse Pedersen/Skævinge IF om Klub Frivillig 

Arrangementer og fokus på Sportscafeen er sat igang 

Forretningsudvalget laver Årshjul og nedskriver rutiner og procedurer for SIF 

Milepæle der kommer: 

Nedsættelse af arbejdsgruppe der skal se på bedre udnyttelse af faciliteter og nye aktiviteter

Få 20 nye frivillige til Sportscafeen 

 

 Se evt. mere på DGI's hjemmeside: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/brug-dgi/dm-i-foreningsudvikling/artikler/17-foreninger-er-med-i-dm-i-foreningsudvikling-2017-18