Bestyrelse

Formand - Dorte Steen - 20194297
jocodoco@gmail.com

Kasserer & Webmaster - Elsebeth Søndergaard - 22649896 
es@esoender.dk

Banemand - Preben Hald - 29935020 
prebenhald@gmail.com