Sidste svømmedag før sommerferien er lørdag den 2 juni 2018.

Holdbeskrivelser

BØRNE/FAMILIEHOLD:

Vores 7 Børne & ungdomshold er opdelt efter alder og kunnen. Guldfisk er for de yngste, der ikke har den store erfaring med svømning, men gerne vil lære. Gældende for alle børneholdene er, at børnene skal kunne klare sig alene i svømmehallen uden mor og far. Forældre har mulighed for at følge med fra vinduerne i sportscafeen.

Det er en forudsætning på alle hold, at deltagerne vasker sig grundigt under bruserne inden adgang til svømmebassinet. Guldfisk, Sæler, Delfiner, Hajer, Swimteam & Ungdomshold undervises altid af uddannede træner & hjælpe trænere. Vandtemperaturen er på ca. 26,5 grader.


Guldfisk 
plaskehold” – 1 gang ugentlig enten mandag eller tirsdag (se holdplan)

Holdet er målrettet børn fra ca. 5 til 6 år, som gerne vil lære at svømme. Børnene vænnes langsomt til vandet og lærer at flyde og komme fremad på mave og på ryg og at få hovedet under vandet.  Indlæring sker via leg og sprog i børnehøjde med træner & hjælpetræner, der arbejder sammen.  

Børnene skal kunne klare sig i svømmehallen uden deres forældre. Børnene får vinger og bælter på efter behov. Hjælpetrænerne er i vandet for at hjælpe børnene og gøre dem trygge.  Der svømmes fortrinsvist i den lave ende af bassinet.

De to første gange ved sæsonstart og derefter sidste gang i hver måned, er forældre velkomne på tilskuerpladserne, derudover henvises til cafeen.

 

Sæler – 1 gang ugentlig enten mandag tirsdag eller onsdag (se holdplan)

Holdet er målrettet børn fra ca. 7- 8 år, som gerne vil begynde at lære svømmestilarterne, crawl, bryst og ryg.  Indlæring sker via leg og sprog i børnehøjde med træner & hjælpetræner, der arbejder sammen.

Børnene skal kunne klare sig i svømmehallen uden deres forældre.  Indlæring sker via leg og sprog i børnehøjde. Undervisningen foregår med hjælpemidler, men uden vinger. Hjælpetrænerne er efter behov i vandet for at hjælpe børnene og gøre dem trygge. Der svømmes både i den lave og den dybe ende af bassinet.

De to første gange ved sæsonstart og derefter sidste gang i hver måned, er forældre velkomne på tilskuerpladserne. Derudover henvises til cafeen.

 

Delfin - 2 gange ugentlig (tirsdag og torsdag)

Holdet er målrettet børn fra ca. 9-10 år, som har gået til svømning nogle år og kan flyde, have hovedet under vandet og kender lidt til svømmestilarterne. Vi træner alle 4 svømmearter, springer hovedspring og lærer at dykke. Teknikker indlæres via forskellige øvelser og banetræning på den lange led, men der er også plads til leg og boldspil.

Delfinerne svømmer to gange om ugen (tirsdag og torsdag) og man skal kunne svømme uden hjælpemidler. Udover en træner er der knyttet en hjælpetræner til holdet for at optimere den enkeltes svømmers læring.

 

Hajer - 2 gange ugentlig (tirsdag og torsdag)

Holdet er et ”talenthold” og er målrettet børn fra ca. 10 år, som har gået til svømning i flere år og er fortrolig med de 4 svømmestilarter. Vi træner alle 4 svømmearter samt starter og vendinger. Teknikker indlæres via forskellige øvelser og en del banetræning på den lange led.

Hajerne svømmer to gange om ugen (tirsdag og torsdag) og svømmerne får i løbet af sæsonen mulighed for at deltage i DGI’s holdturneringsstævner sammen med svømmere fra Swimteam, men holdet er ikke som sådant et konkurrencehold. Udover en træner vil der efter behov knyttes en hjælpetræner til holdet for at optimere den enkelte svømmers læring.


 
Swim Team Solbjerg (Konkurrence 
– 3 gange ugentlig (mandag, onsdag og fredag)

Swimteam er Solbjergs konkurrencehold og er for svømmere fra 11-12 år til ca. 16 år. Oprykning til konkurrenceholdet fra Hajholdet sker efter aftale med trænerne. Svømmerne skal lære at mestre alle 4 stilarter. Vi træner teknik, udholdenhed, styrke og smidighed. Vi deltager i min. 4 stævner årligt og forventer forældreopbakning til kørsel, officialopgaver m.v.

Vi træner 3 gange om ugen – mandag (17-18), onsdag (17.10 – 18.10) og fredag (18 – 19) samt styrketræning fredag fra 17-18. Der er knyttet to trænere og en assistenttræner til holdet, så der altid er to trænere i hallen. Spørgsmål vedr. holdet kan rettes til cheftræner Carsten Kokholm, mobil 40 43 43 82

 

Ungdomsholdet – 2 gange ugentlig (onsdag + mandag eller fredag)

Holdet er målrettet unge mellem 16 og 20 år. Der arbejdes med alle 4 stilarter, der ”pløjes baner” og trænes teknik, udholdenhed, styrke og smidighed.Behersker du ikkealle 4 stilarter, så har du mulighed for at lære det på ungdomsholdet. Vi tager udgangspunkt i dit nuværende niveau og bygger på. Det vigtigste er, at du har lyst til at svømme!

Svømmerne på ungdomsholdet kan udover den ugentlige fælles træning om onsdagen frit vælge at træne sammen med Swimteam enten mandag eller fredag eller vælge et PP eller FLEX hold (se holdplan)

Svømmerne får i løbet af sæsonen mulighed for at deltage i DGI’s holdturneringsstævner sammen med svømmere fra Swimteam, men holdet er ikke som sådant et konkurrencehold.

Note: De ældste svømmere fra Swimteam tilbydes at forlænge deres onsdagstræning, så de træner sammen med ungdomsholdet.

 

Forælder/barn – 1 gang ugentlig (onsdag 16.35- 17.05)

Holdet er målrettet børn fra ca. 3-5 år sammen med en forælder. Holdet er et lege og plaske hold  og forberedelse til et guldfiskehold.

Forælderen er med i vandet som aktiv hjælper for barnet. Der laves forskellige øvelser og lege i vandet. Som udgangspunkt bruges der ikke hjælpemidler, da det er forælderen der holder og støtter barnet. Gennem øvelser og leg vænnes barnet til vandet og prøver med hjælp at flyde og komme fremad på maven.

 

Familiesvømning – 1 gang ugentlig ( enten fredag eller lørdag – se holdplan)

Kvalitetstid for hele familien. Børn og voksne kan nyde hinandens selskab i en hyggelig atmosfære. På holdet er der rig mulighed for fri leg og fællesskab med klubbens legesager.

I svømmehallen findes der alle nødvendige hjælpemidler såsom bælter og svømmefødder. Kontingentet gælder for forældre + børn i husstanden.VOKSENHOLD (fra 18 år og op)
Vores tilbud til voksne spænder fra individuel svømning til holdundervisning.

 

Voksen-undervisning – 1 gang ugentlig (mandag 19.00- 19.30)

Holdet er målrettet voksne, som ønsker at lære at svømme men ikke er overvejende bange for vand. Træneren tager udgangspunkt i den enkeltes svømmers ønsker og behov og udarbejder et individuelt trænings forløb med fokus på bryst og crawl. Der er mulighed for brug af hjælpemidler. Ved ønske kan der i samarbejde med træneren udarbejdes et program. 

 

Motion - 1 gang ugentlig  (enten mandag, tirsdag, fredag eller lørdag , se holdplan)

Holdet for dem, der gerne vil bruge svømning som motion. Der tilbydes undervisning efter behov, ligesom der kan laves fejlretning af svømmestil efter ønske. Der er hjælpemidler/udstyr som svømmefødder til fri afbenyttelse. Der er også mulighed for at benytte saunaen.

  

Senior/ pensionist – 1 gang ugentlig (onsdag 15.00- 15.30)

Frisvømning med indlagt 5 minutters vandgymnastik.

 

Kondisvømning – 2 gange om ugen (mandag 18.00- 19.00 og fredag 17.00- 18.00)

Individuel svømmetræning for voksne. Ved ønske kan der i samarbejde med livredderen udarbejdes et program. Der tilbydes fejlretning af svømmestil efter ønske.

 

Triatlontræning – 2 gange om ugen (mandag 18.00- 19.00 og fredag 17.00- 18.00)

Målrettet triatlon svømmetræning og undervisning. I samarbejde med træneren udarbejdes et program, der trænes hovedsageligt crawl.

 

Aqua Fitness – 1 gang ugentlig (onsdag 19.15- 20.00)

Holdet omfatter både vandgymnastik og Aqua -jogging
Aqua Fitness er motion i vand, hvor vi træner hele kroppen, både kredsløb og styrke. Vandet skåner muskler og led, men vi får pulsen op pga. vandets modstand. Holdet er for alle, da niveauet afhænger af din indsats og gejst i vandet. Træningen foregår både på det dybe og lave vand, med god musik og godt humør.

Gravide kan med fordel deltage i Aqua Fitness, uanset hvor langt henne du er i graviditeten eller hvor fortrolig du er med vand. Motion og bevægelse i vand er godt for kroppen under graviditeten. 

 

Flex medlemskab – svøm to gange om ugen på valgfrie tidspunkter

Frisvømning/ motionssvømning.

Du vælger frit mellem hold mærket med ”Flex” og kan svømme to gange om ugen– der er flex hold mandag, tirsdag, onsdag fredag og lørdag.

Du betaler for et halvt år af gangen. 

 

Rigtige mænd – 1 gang ugentlig (mandag 20.15- 21.00)

Rigtige mænd, henvender sig til mænd, der "IKKE GIDER GÅ TIL SPORT". Formålet med holdet er, at få flere mænd op af sofaen og skabe et fællesskab, hvor deltagerne bevæger sig, griner og træner i ægte mandehørmestil sammen med andre mænd. Vi hjælper dig gerne med at sætte mål for din træning uanset dit svømmeniveau og dine behov.