svømme afdelingen holder lukket i skolens påskeferie (mandag 26. marts til og med mandag 2. april)

Bestyrelsen

 

Anders Andersen

Bestyrelsesmedlem

Tlf.86149298
Maila.tovsig@gmail.com

Medlem siden 14.03.2017 Opgaver: Sponsor
 

Erling Egeskov Pedersen

Kasserer

Tlf.86928166
MailEgeskov@profibermail.dk

Medlem siden 19.08.1982 Opgaver: Økonomi Regnskab Lønninger
 

Jesper Christensen

Bestyrelsesmedlem

Tlf.26879315
Mailjvc@post11.tele.dk

Medlem siden 14.03.2017 Opgaver: Conventus
 

Karen Varming Kokholm

Sekretær

Tlf.40434383
Mailvarmingkokholm@hotmail.com

Medlem siden 04.02.2016 Opgaver: Referat Info skab Sponsorer
 

Kristian Fajstrup Nielsen

Formand

Tlf.24844682
Mailkniels36@gmail.com

Medlem siden 19.02.2003 Opgaver: Administration (kontakt til kommune og skole) Conventus Hjemmeside Kursusaktivitet.
 

Liselotte Knagaard

Næstformand

Tlf.61460359
Mailliselotte.knagaard@mail.tele.dk

Medlem siden 04.02.2016 Opgaver DGI Kontakt til trænere